Proponowane tematy prac dyplomowych 2016/2017

Poniżej przedstawiona aktualna lista proponowanych tematów prac. Aby zarezerwować dla siebie temat pracy, należy skontaktować sie z właściwym wykładowcą.

Tematy podano w kolejnosci alfabetycznej - wg. nazwiska wykladowcy.

Ostatnia aktualizacja - 14.10.2015 r.

Tematy prac Tematy prac

dr inż. Magdalena Andrzejewska
pokój 303N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. wkrótce..
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. wkrótce..

dr Olaf Bar
pokój 405N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. System Nvidia PsyhX - wykorzystanie karty graficznej w animacjach fizycznych.
 2. Analiza jednowymiarowego, nieliniowego układu dynamicznego (pakiet Mathematica).
 3. Analiza jednowymiarowego,nieliniowego układu dynamicznego (pakiet Matlab).
 4. Chaos w układach dynamicznych.
 5. Analiza układów losowych (Mathematica).
 6. Algorytmy rojowe w procesach optymalizacji.
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. Serwis społecznościowy w Ruby on Rails. Temat zarezerwowany
 2. Porównanie szybkości działania metody NDSolve (Mathematica) ze standardową procedurą RK4.
 3. Porównanie szybkości procedur do diagonalizacji macierzy (Mathematica, Matlab, C).
 4. Porównanie szybkości działania pakietu Matlab ze standardowymi procedurami numerycznymi.
 5. Porównanie szybkości działania pakietu Matlab z pakietem Octave.
 6. Wizualizacja prostych problemów geometrii z użyciem wybranego pakietu matematycznego.
 7. Wizualizacja metody najmniejszych kwadratów.
 8. Animacje 3D w programie Blender.
 9. Przegląd możliwości biblioteki jQuery.

dr Łukasz Bibrzycki
pokój 406N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. Porównanie wydajności wybranych algorytmów równoległych na wielordzeniowych CPU i na GPU z wykorzystaniem biblioteki OpenCL.
 2. Porównanie wydajności wybranych algorytmów równoległych na wielordzeniowych CPU i na GPU z wykorzystaniem biblioteki CUDA.
 3. Porównanie wydajności numerycznych metod optymalizacji opartych na najszybszym spadku z metodą symulowanego wyżarzania.
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. Charakterystyka narzędzi do budowy oprogramowania: Ant, Maven i Gradle oraz ich porównanie z GNU Make.
 2. Wykorzystanie bibliotek graficznych do demonstracji własności 1- i 2-wymiarowych układów kwantowych.
 3. Aplikacja zapewniająca dostęp do kart kursów na platformie Android.
 4. Aplikacja demonstrująca możliwości beaconów.
 5. Przegląd możliwości środowiska developerskiego Phone Gap.

dr Wojciech Folta
pokój 406N Kontakt

  Opis tematów

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. Sposoby rozwiązywania problemów z działaniem sieci komputerowej w warstwie łącza danych.
 2. Budowa sieci opartych na protokole routingu dynamicznego OSPF na routerach Cisco i routerach z Linuxem oraz porównanie ich działania.
 3. Globalne adresowanie jednostkowe w protokole IPv6.
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. Metodologia budowy prywatnego serwera pocztowego i strefy domen zarządzanej na tym serwerze.
 2. Projekt domowej sieci komputerowej z wirtualną bramą domyślną i rozwiniętymi usługami: serwery DHCP i DNS, translacja adresów PAT, firewall czy SSH Port Forwarding.
 3. Systemy translacji adresów w protokołach IPv4 i IPv6.
 4. Metodologia optymalnego przydziału adresów protokołu IPv4 dla grupy podsieci.

dr Leszek Głowacki
pokój 405N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. wkrótce..
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. wkrótce..

dr Wojciech Gwizdała
pokój 405N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. wkrótce..
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. wkrótce..

dr hab. inż. Tomasz Hachaj
pokój 306N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. wkrótce..
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. wkrótce..

dr inż. Krzysztof Mazela
pokój 411N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. wkrótce..
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. wkrótce..

prof. zw. dr hab. Jacek Migdałek
pokój 404N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. wkrótce..
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. wkrótce..

prof. dr hab. Władimir Mitiuszew
pokój 304N Kontakt

  Prace dyplomowe w stylu książek KSIĄŻKI

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. Pola fizyczne oraz ich wizualizacje za pomocą pakietu Mathematica.
  Temat pracy dotyczy wizualizacji pól skalarnych i wektorowych w pakiecie Mathematica, patrz LINK
 2. Rozpoznawanie obrazów w ośrodkach niejednorodnych.
  Rozpoznawanie obrazów czarno-białych w postaci cyfrowej w pakiecie Mathematica.
 3. Gry komputerowe w pakiecie Mathematica.
  Utworzenie prostych gier komputerowych za pomocą operatorów w pakiecie Mathematica.
 4. Losowe symulacje w pakiecie Mathematica.
  Symulacja różnych obiektów na płaszczyźnie i geometryczne zagadnienia o pakowaniu losowym.
 5. Metoda Monte Carlo i jej zastosowanie.
  Komputerowe obliczenia całek wielokrotnych za pomocą metody Monte Carlo w pakiecie Mathematica.
 6. Komputerowa symulacja fraktali.
  Komputerowe symulacje fraktali, obliczenie wymiarów Hausdorffa.
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. Komputerowe wizualizacje i animacje za pomocą pakietu Mathematica.
  Temat pracy dotyczy możliwości pakietu Mathematica w wizualizacji i animacji, patrz LINK
 2. Pola fizyczne oraz ich wizualizacje za pomocą pakietu Mathematica
  Temat pracy dotyczy wizualizacji pól skalarnych i wektorowych w pakiecie Mathematica, patrz LINK
 3. Rozpoznawanie obrazów w ośrodkach niejednorodnych.
  Rozpoznawanie obrazów czarno-białych w postaci cyfrowej w pakiecie Mathematica.
 4. Gry komputerowe w pakiecie Mathematica.
  Utworzenie prostych gier komputerowych za pomocą operatorów w pakiecie Mathematica.
 5. Model drapieżnik-ofiara
  Opracowanie równań różniczkowych opisujących model Lothki-Volterry drapieżnik-ofiara i ich realizacja komputerowa.
 6. Metoda Monte Carlo i jej zastosowanie
  Komputerowe obliczenia całek wielokrotnych za pomocą metody Monte Carlo w pakiecie Mathematica.

dr inż. Mateusz Muchacki
pokój 406N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. wkrótce..
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. wkrótce..

prof. dr hab. Marek Ogiela
pokój 307N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. wkrótce..
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. wkrótce..

dr inż. Marcin Piekarczyk

pokój 305N Kontakt

  Opis tematów

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. Zastosowanie wybranych procesów fizycznych do konstrukcji generatorów typu TRNG. Temat zarezerwowany
 2. Metody kryptografii biometrycznej: schemat fuzzy vault.
 3. Automatyczna identyfikacja użytkownika w oparciu o charakterystykę korzystania z klawia-tury/touchpada.
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. Środowisko do edycji i wizualizacji grafów losowych klasy IE.
 2. Identyfikacja osób na podstawie obrazu dłoni/twarzy.
 3. Automatyczne rozpoznawanie gestów dłoni z wykorzystaniem kontrolera 3D.
 4. Symulacja działania wybranych modeli sieci neuronowych dla metod uczenia pod nadzorem.
 5. Ukrywanie informacji w dźwięku – implementacja systemu steganograficznego.

dr Kazimierz Rajchel
pokój 401N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. wkrótce..
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. wkrótce..

dr hab. inż. Marek Skomorowski prof. UP
pokój 307N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. wkrótce..
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. wkrótce..

dr inż. Grzegorz Sokal
pokój 306N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. wkrótce..
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. wkrótce..

dr Łukasz T. Stępień
pokój 411N Kontakt

  Opis tematów

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. Napisanie programu (programów), umożliwiającego (umożliwiających):
  - numeryczne znalezienie tzw. rozwiązań: solitonowego, jak i rozwiązania w postaci tzw. fal tsunami, równania KdV (Kortewega-deVriesa),
  a także, rozwiązania solitonowego (w światłowodzie o odpowiednich parametrach), nieliniowego równania Schrödingera – dla pewnych zakresów parametrów
  oraz
  - wizualizację tych rozwiązań.
 2. Napisanie programu, umożliwiającego wizualizację wybranego zagadnienia (zagadnień) z informatyki kwantowej.
 3. Napisanie programu, umożliwiającego wizualizację eksperymentu komputerowego Fermiego-Pasty-Ulama-Tsingou, dla pewnego zakresu parametrów.

 4. Wszystkie ww. programy powinny być napisane w języku C++; w przypadku każdego z tych programów, powinien zostać sporządzony przynajmniej, diagram przypadków użycia.
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. Napisanie programu, generującego w danym momencie, jeden z dwóch fraktali (zbiór Julii, zbiór Mandelbrota), po wybraniu przez użytkownika, danego fraktala.
 2. Napisanie programu, generującego w danym momencie, jeden z dwóch fraktali (zbiór Cantora, dywan Sierpińskiego), po wybraniu przez użytkownika, danego fraktala.
 3. Napisanie programu, dokonującego konwersji obustronnej: zapisu formuły KRZ (klasycznego rachunku zdań), w tzw. notacji beznawiasowej Łukasiewicza oraz zapisu tej formuły, w zwykłej notacji nawiasowej.
 4. Napisanie programu, wykorzystującego automat komórkowy do modelowania epidemii.
 5. Napisanie programu, który umożliwia wizualizację zjawiska rezonansu stochastycznego, dla pewnego zakresu parametrów.

 6. Wszystkie ww. programy powinny być napisane w języku C++.

dr Anna Stolińska
pokój 406N Kontakt

  Opis tematów

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. Badanie skuteczności strategii marketingowych na przykładzie kampanii Google Adwords. Temat zarezerwowany
 2. Budowanie aplikacji internetowych z zastosowaniem AngularJS. Temat zarezerwowany
 3. Narzędzia wspomagające pracę Project Menagera na wybranym przykładzie funkcjonowania zespołu projektowego. Temat zarezerwowany
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. Infografika jako forma przekazywania informacji.
 2. Zastosowanie systemów rozpoznawania emocji w neuromarketingu.
 3. Narzędzia informatyczne w badaniu efektywności uczenia się w wirtualnym środowisku edukacyjnym.
 4. Zastosowanie eyetrackingu w projektowaniu aplikacji zorientowanych na użytkownika.
 5. Prawo własności przemysłowej a ochrona projektów graficznych i produktów informatycznych.

dr Zdobysław Świerczyński
pokój 411N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. wkrótce..
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. Program obliczający i demonstrujący ruch punktu materialnego w polu siły centralnej.
 2. Program obliczający i demonstrujący ruch wahadła podwójnego.
 3. Program obliczający i demonstrujący ruch wahadeł sprzężonych.
 4. Program obliczający i demonstrujący ruch wahadła, którego wahania nie są ograniczone do płaszczyzny (punkt materialny, którego ruch ograniczony jest do sfery i poddany działaniu pola grawitacyjnego).
  [Program powinien umożliwiać obliczanie ruchu układu za pomocą różnych algorytmów służących do numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych, demonstrować ten ruch graficznie i pozwalać na porównanie rozwiązań otrzymanych za pomocą różnych algorytmów.]
 5. Porównanie wybranych metod numerycznych wyznaczania wartości własnych.

dr hab. Jerzy Szczęsny
pokój 308N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. Pewne algorytmy realizowane na komputerach kwantowych.
 2. Protokoły kryptografii kwantowej i teleportacja kwantowa.
 3. Elementy teorii informacji klasycznej i kwantowej.
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. Komputer uniwersalny: od Leibniza do Turinga.
 2. Elementy historii języków programowania.
 3. Elementy historii technik obliczeniowych.

dr Maria Zając
pokój 303N Kontakt

  TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
 1. wkrótce..
  TEMATY PRAC LICENCJACKICH
 1. wkrótce..
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Instytut Informatyki
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
telefon: (+48 12) 662 78 45
(+48 12) 662 78 46
fax: (+48 12) 662 78 46
Przejdź
do góry strony
xhtml | css | © 2011 II