Instytut Informatyki

Terminy dyżurów pracowników można znaleźć na stronie Dyżury wykładowców

Władze Instytutu
Zakład Fizyki Komputerowej i Informatyki Kwantowej Zakład Modelowania Matematycznego i Symulacji
Zakład Badań Edukacyjnych i Nowych Mediów Pracownia Kryptografii i Informatyki Kognitywnej
Sekretariat Pracownicy techniczni
Kierunkowy Zespól ds. Jakości Kształcenia

Władze Instytutu

prof. dr hab. Jacek Migdałek
Dyrektor Instytutu

Jacek Migdałek
e-mail: jacek.migdalek@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 47
strona: -

mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia

Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
e-mail: agnieszka.glowacz-proszkiewicz@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 42
strona: -

dr hab. inż. Tomasz Hachaj
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych i Organizacyjnych

Brak zdjęcia
e-mail: tomasz.hachaj@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 66
strona: -

Zakład Fizyki Komputerowej i Informatyki Kwantowej

prof. dr hab. Jacek Migdałek
Kierownik Zakładu

Jacek Migdałek
e-mail: jacek.migdalek@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 47
strona: -

dr inż. Łukasz Bibrzycki

Brak zdjęcia
e-mail: lukasz.bibrzycki@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 49
strona: -

mgr Alfred Budziak

Brak zdjęcia
e-mail: alfred.budziak@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 48
strona: -

dr hab. Piotr Czerski, prof UP

Piotr Czerski
e-mail: piotr.czerski@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 68
strona: -

dr Leszek Głowacki

Brak zdjęcia
e-mail: leszek.glowacki@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 48
strona: http://ux.up.krakow.pl/~lg/

mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz

Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
e-mail: agnieszka.glowacz-proszkiewicz@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 42
strona: -

mgr Joanna Lesiewicz

Brak zdjęcia
e-mail: joanna.lesiewicz@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 48
strona: -

dr Kazimierz Rajchel

Brak zdjęcia
e-mail: kazimierz.rajchel@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 68
strona: -

dr Łukasz T. Stępień

Brak zdjęcia
e-mail: lukasz.stepien@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 54
strona: http://www.ltstepien.up.krakow.pl/

dr hab. Jerzy Szczęsny, prof. UP

Brak zdjęcia
e-mail: jerzy.szczesny@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 68
strona: -

dr Zdobysław Świerczyński

Brak zdjęcia
e-mail: zdobyslaw.swierczynski@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 54
strona: -

dr Marcin Żelawski

Brak zdjęcia
e-mail: marcin.zelawski@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 66
strona: -

Anna Kutela

Brak zdjęcia
e-mail: anna.kutela@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 61 66
strona: -

Zakład Modelowania Matematycznego i Symulacji

prof. dr hab. Władimir Mitiuszew
Kierownik Zakładu

Władimir Mitiuszew
e-mail: wladimir.mitiuszew@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 64
strona: http://mityu.up.krakow.pl/

dr Olaf Bar

Brak zdjęcia
e-mail: olaf.bar@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 48
strona: http://bar.up.krakow.pl/, dydaktyka: ux.up.krakow.pl/~bar/

mgr Wojciech Baran

Brak zdjęcia
e-mail: wojciech.baran@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 65
strona: -

dr Roman Czapla

Brak zdjęcia
e-mail: roman.czapla@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 68
strona: -

dr Wojciech Gwizdała

Brak zdjęcia
e-mail: wojciech.gwizdala@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 48
strona: -

mgr inż. Michał Grzemowski

Brak zdjęcia
e-mail: michal.grzemowski@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 48
strona: -

mgr inż. Krystian Kurnik

Brak zdjęcia
e-mail: krystian.kurnik@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 48
strona: -

dr Wojciech Nawalaniec

Brak zdjęcia
e-mail: wojciech.nawalaniec@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 48
strona: -

dr inż. Grzegorz Sokal

Brak zdjęcia
e-mail: grzegorz.sokal@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 66
strona: -

mgr inż. Tomasz Wojtowicz

Brak zdjęcia
e-mail: tomasz.wojtowicz@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 44
strona: -

mgr inż. Alicja Solecka

Brak zdjęcia
e-mail: alicja.solecka@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 44
strona: -

Zakład Badań Edukacyjnych i Nowych Mediów

dr Anna Stolińska
Kierownik Zakładu

Anna Stolińska
e-mail: anna.stolinska@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 49
strona: http://astolinska.up.krakow.pl/

dr inż. Magdalena Andrzejewska

Brak zdjęcia
e-mail: magdalena.andrzejewska@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 61
strona: -

dr Wojciech Folta

Brak zdjęcia
e-mail: wojciech.folta@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 49
strona: -

dr hab. Jozef Kapusta, prof. UP

Brak zdjęcia
e-mail: jozef.kapusta@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 67
strona: -

dr hab. Martin Malčik, prof. UP

Brak zdjęcia
e-mail: martin.malcik@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 67
strona: -

mgr inż. Janusz Mazur

Brak zdjęcia
e-mail: janusz.mazur@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 63
strona: -

mgr Justyna Miazga

Brak zdjęcia
e-mail: justyna.miazga@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 61
strona: -

dr inż. Mateusz Muchacki

Brak zdjęcia
e-mail: mateusz.muchacki@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 49
strona: -

mgr inż. Alicja Pituła

Alicja Pituła
e-mail: alicja.pitula@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 49
strona: -

mgr Katarzyna Wójcik

Brak zdjęcia
e-mail: katarzyna.wojcik@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 61
strona: -

mgr Maciej Tomkiewicz

Maciej Tomkiewicz
e-mail: maciej.tomkiewicz@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 43
strona: -

Pracownia Kryptografii i Informatyki Kognitywnej

Strona pracowni: http://www.cci.up.krakow.pl/

prof. dr hab. Marek Ogiela
Kierownik pracowni

Marek Ogiela
e-mail: marek.ogiela@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 67
strona: http://home.agh.edu.pl/~mogiela/

mgr Andrzej Borówka

....
e-mail: andrzej.borowka@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 63
strona: http://borowka.up.krakow.pl/

dr hab. inż. Tomasz Hachaj

Tomasz Hachaj
e-mail: tomasz.hachaj@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 66
strona: http://www.cci.up.krakow.pl/

mgr inż. Piotr Kukuła

Brak zdjęcia
e-mail: piotr.kukula@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 61
strona: -

dr Bernard Maj

Brak zdjęcia
e-mail: bernard.maj@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 54
strona: -

dr Krzysztof Mazela

Brak zdjęcia
e-mail: krzysztof.mazela@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 54
strona: -

mgr Patryk Mazurek

Brak zdjęcia
e-mail: patryk.mazurek@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 63
strona: -

mgr Przemysław Pączko

Brak zdjęcia
e-mail: przemyslaw.paczko@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 63
strona: -

dr inż. Marcin Piekarczyk

Marcin Piekarczyk
e-mail: marcin.piekarczyk@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 65
strona: http://piekarczyk.up.krakow.pl/

mgr Piotr Pyciński

Brak zdjęcia
e-mail: piotr.pycinski@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 43
strona: -

prof. dr hab. inż. Marek Skomorowski

Brak zdjęcia
e-mail: marek.skomorowski@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 67
strona: -

mgr Maciej Skwirczyński

Brak zdjęcia
e-mail: maciej.skwirczynski@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 63
strona: -

Wojciech Żychowicz

Brak zdjęcia
e-mail: wojciech.zychowicz@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 43
strona: -

Sekretariat

Pokój 403N
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

mgr Marta Rojek

Marta Rojek
e-mail: marta.rojek@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 45

Anna Kutela

Brak zdjęcia
e-mail: anna.kutela@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 45
strona: -

Pracownicy techniczni

Pokój 402N
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 21:00

mgr inż. Alicja Solecka

Brak zdjęcia
e-mail: alicja.solecka@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 43, (+48 12) 662 78 44
strona: -

mgr Maciej Tomkiewicz

Brak zdjęcia
e-mail: maciej.tomkiewicz@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 43, (+48 12) 662 78 44
strona: -

Wojciech Żychowicz

Brak zdjęcia
e-mail: wojciech.zychowicz@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 43, (+48 12) 662 78 44
strona: -

Kierunkowy Zespól ds. Jakości Kształcenia

mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
Przewodnicząca

Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
e-mail: agnieszka.glowacz-proszkiewicz@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 42
strona: -

dr inż. Mateusz Muchacki
Koordynator ds. Jakości Kształcenia

Brak zdjęcia
e-mail: mateusz.muchacki@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 49
strona: -

dr inż. Magdalena Andrzejewska

Brak zdjęcia
e-mail: magdalena.andrzejewska@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 63
strona: -

dr Olaf Bar

Brak zdjęcia
e-mail: olaf.bar@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 48
strona: http://bar.up.krakow.pl/

dr Łukasz Bibrzycki

Brak zdjęcia
e-mail: lukasz.bibrzycki@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 49
strona: -

dr Wojciech Nawalaniec

Brak zdjęcia
e-mail: wojciech.nawalaniec@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 48
strona: -

dr inż. Marcin Piekarczyk

Marcin Piekarczyk
e-mail: marcin.piekarczyk@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 65
strona: http://piekarczyk.up.krakow.pl/

dr inż. Grzegorz Sokal

Brak zdjęcia
e-mail: grzegorz.sokal@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 66
strona: -

dr Anna Stolińska

Anna Stolińska
e-mail: anna.stolinska@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 49
strona: http://astolinska.up.krakow.pl/

mgr Katarzyna Wójcik

Brak zdjęcia
e-mail: katarzyna.wojcik@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 63
strona: -

Kamila Kowalczyk
Studentka

Brak zdjęcia
e-mail: -
telefon: -
strona: -
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Instytut Informatyki
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
telefon: (+48 12) 662 78 45
(+48 12) 662 78 46
fax: (+48 12) 662 78 46
Przejdź
do góry strony
xhtml | css | © 2011 II